Wszystko, co musisz wiedzieć na temat not korygujących

Wszelkie niezbędne informacje odnośnie księgowości online znajdziecie na wyspecjalizowanych stronach wwwNoty korygujące są przydatnym dokumentem w księgowości i warto je stosować, by uniknąć błędów w księgach rachunkowych. Sprawdź, do czego mogą przydać Ci się noty korygujące i w jaki sposób należy je wystawiać! Nota korygująca jest dokumentem wystawianym w przypadku stwierdzenia błędu na oryginalnej fakturze. Za pomocą noty korygującej nie możesz jednak poprawiać dowolnego rodzaju błędu – jedynie te, których powstanie nie miało skutków dla rozliczania podatku od towarów i usług. Oto elementy faktury, które możesz korygować za pomocą not: nazwa i adres nabywcy lub sprzedawcy, data sprzedaży, data wystawienia faktury, numer towaru lub usługi w Polskiej Klasyfikacji Produktów i Usług, numer faktury VAT. Oprócz danych związanych z naliczaniem podatku VAT, na nocie korygującej nie mogą się również znaleźć korekty przedmiotu sprzedaży – ich miar, ilości lub zakresu. Wystawienie noty korygującej nie powinno sprawić Ci problemu, zwłaszcza jeśli korzystasz z programów do wystawiania faktur, w których taka czynność odbywa się niemal automatycznie.

Oto podstawowe dane, które muszą obowiązkowo znaleźć się na nocie korygującej: kolejny numer i data wystawienia noty korygującej, imiona i nazwiska oraz nazwy sprzedawcy i nabywcy wraz z adresami i numerami umożliwiającymi identyfikację dla celów podatkowych (na przykład NIP), dane z faktury korygowanej – datę wystawienia, datę dokonania dostawy lub zakończenia wykonywania usługi, jeśli różnią się od daty sprzedaży, a także treść wymagającą poprawy i jej prawidłową wersję. Na dokumencie powinno się także znaleźć sformułowanie „Nota korygująca”. W świetle najnowszych przepisów wystawienie noty korygującej nie wymaga podpisu żadnej ze stron. Notę korygującą możesz wystawić zarówno wtedy, gdy jesteś sprzedającym, jak i nabywcą. W każdym z przypadku musisz jedynie poinformować drugą stronę transakcji o wystawieniu noty korygującej i przesłać jej jeden egzemplarz dokumentu. W przypadku poważniejszych błędów, mających konsekwencje podatkowe, obowiązującym dokumentem będzie faktura korygująca. Fakturę korygującą możesz wystawiać tylko wówczas, gdy jesteś sprzedającym. Jako nabywca możesz jedynie poprosić sprzedawcę o jego wystawienie.